<<

Liertoppen - Reistad

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.4
KM
STIGNING
18
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Rute med nesten bare utforkjøringer. Så godt som hele strekningen går på asfaltert gang- og sykkelvei nedover Lierbakkene (Rv282). Du starter nordøst for Liertoppen kjøpesenter ved Gjellebekk, dvs. ved den enden som vender mot Asker. Herfra går ruten langs riksveien frem til Damtjern. Her er det fine bademuligheter på varme sommerdager. Deretter er det en eneste lang utforkjøring frem til rundkjøringen ved Reistad. Herfra kan du fortsette turen i flere retninger. Ved å sykle inn fra avfallsorteringen (skiltet til Gullaugkleiva) kommer du inn på den gamle jernbanelinjen og videre sydøstover til Spikkestad (rute 443). Hvis du velger en vestlig retning, ender du opp i Lierbyen (rute 446). Et siste alternativ er å ta deg oppover bakkene østover til Stuvstjern og Heggsjø (rute 442).

Kilde: Skiforeningen - Foto: Erik Unneberg
  Innsenderen: Skiforeningen - Sykkelruter
  URL: http://www.skiforeningen.no...
  Starter i: Kjenner, Buskerud, NO
  Lengde: 5.4 kilometer
  Høydeprofil: + 18 / - 191 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Terrengsykling