<<

Einavollen - Lygna(via Helgedalen)

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
11.8
KM
STIGNING
307
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sykkelruta starter ved Einavollen som er vegkryss i sørenden av Einafjorden. Ta Rv4 oppover, 900 meter, til vegkrysset mot Helgedalen (låst bom). Ruta går på skogsbilvegen gjennom Helgedalen. Helgedalselva renner stille og rolig, nordover, gjennom dalen. Ruta fortsetter gjennom Nordre Helgedalsætra (pass på å ta rett fram ved kraftlinja før setra) og videre til Midtre Helgedalsætra - en fellesseter som er i drift om sommeren. Helgedalen er et stort og godt beiteområde. Store mengder sauer, storfe og hester beiter her. Vis derfor hensyn når du sykler gjennom dalen. Ved Søndre Helgedalsætra krysser vi Totenåsstien som er blåmerket og går fra Lygna til Totenvika over Torsætra. Søndre Helgedalsætra er ei vakker setergrend som ikke er i drift lenger. Noen bygninger blir brukt som hytter. Nå starter oppstigningen mot Lygna. På venstre side passerer vi allmenningshytta Nedre Pikmyrhytta. Ved Plankesvingen kommer vi inn på Rv 180 og tar til høgre. Fin utsikt over Skrukkelia. Ruta går videre... (mer) oppover på Rv 180, mens rute 305 går nedover mot Bustevollen og Risbakken. Det er rundt 3,3 kilometer igjen. Etter ca. en kilometer tar en skogsbilveg av mot nord. Kjør gjerne inn her og nyt utsikten over Helgedalen og Eina! Fortsett på Rv 180. På toppen, til høgre, ser vi den gamle Pikmyrhytta (gammel allmenningshytte). Framme ved Gammelsætra er det god utsikt over Lygna og Lygnasæter. Fra Lygna går rute 302 nordover igjen, til Åstjern. Rute 304 går videre sørover gjennom Hadelandsåsene, til Svera.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Erik Unneberg
  Innsenderen: Skiforeningen - Sykkelruter
  URL: http://www.skiforeningen.no...
  Starter i: Einavoll, Oppland, NO
  Lengde: 11.8 kilometer
  Høydeprofil: + 307 / - 91 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Terrengsykling