<<

Eidsvoll - Ås skole

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.5
KM
STIGNING
59
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sykkelruta starter i krysset ved Eidsvoll rådhus. Vi sykler først gjennom Rådhusgata og tar så til venstre, inn i Sundgata. Vi krysser Vorma på gamlebrua, holder svakt til venstre og krysser jernbanelinja, før vi så tar til høyre på gang- og sykkelvei langs Fv 181. I bunnen av en bakke tar vi til venstre gjennom en undergang, og sykler opp Eidsvollbakken, som har grusdekke på strekningen opp til Eidsvoll kirke. Pilegrimsstien går også her. Plassen nord for kirka kalles Tingvoll, fordi Eidsivatinget ble holdt her over en periode på 600 år. Midt på Tingvoll står en minnestein over Eidsivatinget. Det er satt opp informasjonsavler som forteller den spennende historien som knytter seg til dette stedet. Veien munner ut i gang- og sykkelveien som går langs Eidsvollvegen (Fv 181) i nordvestlig retning. På den første delen er det lett motbakke, før det fra Vegamot er flat trasé helt til Ås skole. Langs fylkesveien passerer vi bl.a. Myrer stadion. Vi passerer skolebygningene og holder til venstre... (mer) – og dermed er vi framme ved skiltet som viser hvor parkeringsplassen ligger. Herfra skal vi fortsette mot Lensmannsvangen (rute 503) og Åsleia (rute 507). NB: Det er flere traseer som kan velges fra Eidsvoll rådhus til Ås skole. Her er et alternativ! Denne traseen er 4,1 kilometer, dvs. 600 meter lengre enn den som beskrives ovenfor. Mange vil si at alternativet gir en bedre sykkelopplevelse. Ønsker du å prøve denne, sykler du gang- og sykkelveien fra parkeringplassen ved Eidsvoll rådhus - gjennom undergang under Fv 181 og ut på Eidsvollbrua. Rett etter brua tar du til venstre opp Finstadvegen. Ca. 200 meter senere tar du så av til høyre, opp en bratt bakke (Camilla Collets veg). De første 20 meterne av vegen er best egnet til å trille sykkelen enten man går opp eller sykler ned bakken. Deretter har du en framfor seg en fin, flat trase på en lite trafikkert grusveg. Du sykler da parallelt med Eidsvoll kommunes kultursti, og det er fullt mulig å sette fra seg sykkelen og ta en avstikker for bl.a. å komme til et fint utsiktspunkt og Wergelandskilden. Du passerer Eidsvoll kirke før Camilla Collets veg munner ut i gang- og sykkelvegen langs Eidsvollvegen (Fv 181). Resten er felles med traseen ovenfor.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Eivind Molde
  Innsenderen: Skiforeningen - Sykkelruter
  URL: http://www.skiforeningen.no...
  Starter i: Eidsvoll, Akershus, NO
  Lengde: 3.5 kilometer
  Høydeprofil: + 59 / - 4 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Terrengsykling