<<

Norge rundt på sykkel del 2 - Nord-Norge

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
2,355.6
KM
STIGNING
36595
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sommeren 2016 sykla jeg en 76 dager og 5360 kilometer lang tur Norge rundt.

Ruta er lagt inn manuelt, og avviker noe fra faktisk rute her og der. Opptegninga er ment som hjelp til planlegging.
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.7 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1.9 km 3.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 5.4 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 5.4 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 5.4 km 1.7 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 7.1 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 7.1 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 7.1 km 0.7 km
Sving høyre på Traktorveg 7.7 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 8.0 km 4.9 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 12.9 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 12.9 km 7.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 20.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 20.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 21.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 21.0 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 21.4 km 13.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 34.4 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 34.4 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 34.4 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 35.1 km 9.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 44.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 44.2 km 6.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 50.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 50.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 51.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 51.0 km 1.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 52.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 52.0 km 4.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 56.4 km 6.3 km
Retning venstre på Traktorveg 62.6 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 63.0 km 5.8 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 68.8 km 5.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 74.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 74.4 km 1.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 76.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 76.0 km 0.0 km
Fortsett Nord på VegSenterlinje 76.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 76.1 km 1.8 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 78.0 km 3.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 81.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 81.1 km 1.7 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 82.9 km 7.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 90.0 km 3.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 93.9 km 8.3 km
Sving høyre på Traktorveg 102.2 km 0.8 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 103.0 km 0.5 km
Retning høyre på Traktorveg 103.5 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 104.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 104.2 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 104.6 km 0.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 105.4 km 2.4 km
Retning venstre på Traktorveg 107.9 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 108.2 km 2.3 km
Retning høyre på Traktorveg 110.5 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 110.6 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 110.8 km 4.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 115.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 115.1 km 0.6 km
Retning venstre på Traktorveg 115.7 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 115.9 km 2.1 km
Sving høyre på Traktorveg 118.0 km 5.1 km
Avgang Location 1 123.1 km 0.0 km
Kjør Øst på Bilferjestrekning imot VegSenterlinje 123.1 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 123.1 km 4.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 127.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 127.4 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 127.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 127.6 km 3.9 km
Retning høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 131.5 km 0.7 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 132.2 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 132.2 km 2.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 134.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 134.8 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 134.9 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 135.1 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 136.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 136.2 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 136.6 km 0.1 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 136.7 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 136.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 136.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 136.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 137.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 137.1 km 6.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 143.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 143.6 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 144.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 144.4 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 144.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 144.9 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 145.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 145.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 145.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 145.4 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 146.0 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 146.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 146.1 km 1.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 147.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 147.5 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 147.7 km 3.7 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 151.4 km 9.5 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 160.9 km 3.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 164.6 km 2.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 166.9 km 3.3 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 170.2 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 170.4 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 170.4 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 170.5 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 170.5 km 0.0 km
Fortsett Nordøst på VegSenterlinje 170.5 km 0.4 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 170.9 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 171.1 km 2.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 173.6 km 1.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 175.2 km 1.0 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 176.2 km 0.4 km
Sving høyre på Traktorveg 176.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 176.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 176.7 km 0.6 km
Retning høyre på Traktorveg 177.3 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 177.5 km 3.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 180.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 180.6 km 12.7 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 193.4 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 193.4 km 0.0 km
Fortsett Nordøst på VegSenterlinje 193.4 km 2.9 km
Sving høyre på Traktorveg 196.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 196.3 km 3.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 199.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 199.6 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 199.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 199.9 km 0.9 km
Retning høyre på VegSenterlinje 200.8 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 200.8 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 200.9 km 0.0 km
Retning venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 200.9 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 201.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 201.4 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 202.6 km 19.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 221.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 221.8 km 12.0 km
Sving høyre på Traktorveg 233.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 233.8 km 4.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 237.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 238.0 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 238.4 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 238.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 238.7 km 8.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 247.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Fortau 247.6 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 247.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 247.8 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 248.0 km 1.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 249.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 249.2 km 0.6 km
Retning venstre på Fortau 249.8 km 1.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 251.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 251.0 km 0.4 km
Retning venstre på Fortau 251.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 251.5 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 251.6 km 21.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 273.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 273.5 km 2.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 276.1 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 276.1 km 7.1 km
Sving skarpt venstre i Torolv Kveldulvsons gate for å bli på VegSenterlinje 283.2 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 283.2 km 0.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Kjørebane 283.3 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 283.3 km 0.0 km
Sving venstre på Kjørebane 283.3 km 0.7 km
Retning venstre på Kjørebane 284.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 284.0 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 284.0 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 284.3 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 284.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 284.7 km 10.2 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 294.9 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 295.2 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 297.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 297.5 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 297.7 km 3.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 300.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 300.7 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 301.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 301.2 km 2.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 303.9 km 1.4 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 305.3 km 4.7 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 310.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 310.1 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 310.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 310.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 310.3 km 5.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 315.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 316.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 316.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 316.4 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 316.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 316.9 km 70.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 387.1 km 6.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 393.7 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 394.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 394.6 km 3.7 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 398.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 398.3 km 0.0 km
Fortsett Øst på VegSenterlinje 398.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 398.4 km 4.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 402.4 km 3.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 405.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 405.5 km 1.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 407.1 km 0.6 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 407.8 km 1.0 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 408.7 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 408.8 km 18.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 426.7 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 427.1 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 429.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 429.2 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 429.6 km 15.2 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 444.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 444.7 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 445.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 445.1 km 0.5 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 445.6 km 1.0 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 446.5 km 0.0 km
Sving venstre på Torsvikskogen 446.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Torsvik 446.7 km 0.0 km
Retning høyre på Chr. Tidemanns vei 446.8 km 4.1 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 450.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 451.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 451.1 km 4.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 455.2 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 455.3 km 24.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 479.4 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 480.5 km 6.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 486.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 486.6 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 486.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 486.9 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 487.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 487.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 487.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 487.4 km 13.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 501.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 501.4 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 501.7 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 501.7 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 501.7 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på VegSenterlinje 501.7 km 3.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 505.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 505.6 km 3.9 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 509.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 509.6 km 0.0 km
Kjør Sørvest på VegSenterlinje 509.6 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 509.8 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 510.2 km 14.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 524.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 524.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 524.2 km 0.0 km
Dra tilbake Nordvest på VegSenterlinje 524.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 524.3 km 1.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 525.7 km 12.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 538.5 km 4.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 542.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 542.6 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 542.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 543.0 km 2.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 545.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 545.5 km 4.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 549.5 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 549.8 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 552.1 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 552.3 km 14.5 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 566.9 km 2.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 569.6 km 4.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 574.2 km 6.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 580.5 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 580.7 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 581.1 km 3.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 584.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 584.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 584.9 km 2.1 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 586.9 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 586.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 587.0 km 4.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 590.9 km 0.4 km
Sving høyre i Svingekonnekteringslenke for å bli på Kjørebane 591.3 km 3.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 594.4 km 4.2 km
Sving venstre i Lahaugen for å bli på VegSenterlinje 598.6 km 0.0 km
Sving høyre i Sjyslettveien for å bli på VegSenterlinje 598.6 km 1.1 km
Retning venstre på Fortau 599.7 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Fortau 600.0 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 600.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 600.2 km 1.7 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 601.9 km 5.4 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 607.3 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 607.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 607.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 607.5 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 608.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 608.3 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 609.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 609.3 km 0.5 km
Retning høyre på Kjørebane 609.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Kjørebane 609.7 km 1.4 km
Sving venstre i Knut Hamsuns vei for å bli på Kjørebane 611.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 611.2 km 1.6 km
Fortsett på Ole Jensvolls vei 612.7 km 0.4 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 613.1 km 0.1 km
Retning høyre på Kjørebane 613.2 km 1.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 614.5 km 1.3 km
Sving skarpt høyre på Sivert Nielsens gate 615.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 615.8 km 0.6 km
Sving venstre på Plassen 616.4 km 0.0 km
Sving høyre på Sjøgata 616.4 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Jernbaneveien 616.7 km 89.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 705.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 706.1 km 13.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 719.1 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 719.2 km 1.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 721.0 km 16.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 737.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 738.0 km 12.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 750.1 km 3.7 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 753.8 km 0.7 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 754.5 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 754.5 km 0.8 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 755.4 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 755.7 km 2.9 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 758.6 km 3.6 km
Sving venstre på Voieveien 762.3 km 5.3 km
Sving venstre i Haukland for å bli på VegSenterlinje 767.5 km 1.7 km
Sving venstre i Uttakleivveien for å bli på VegSenterlinje 769.3 km 1.7 km
Sving høyre i Uttakleivveien for å bli på VegSenterlinje 771.0 km 1.7 km
Sving høyre i Haukland for å bli på VegSenterlinje 772.7 km 3.4 km
Sving skarpt venstre på Leiteveien 776.1 km 1.5 km
Sving skarpt høyre på Leknesveien 777.7 km 2.8 km
Sving venstre på Himmelsteinveien 780.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 780.5 km 1.7 km
Sving skarpt høyre på Vardeveien 782.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Idrettsgata 782.2 km 3.6 km
Sving venstre i Hagskarveien for å bli på VegSenterlinje 785.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 786.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Hagskarveien for å bli på VegSenterlinje 786.1 km 3.5 km
Sving venstre i Skifjordveien for å bli på VegSenterlinje 789.5 km 0.9 km
Retning venstre i Valbergsveien for å bli på VegSenterlinje 790.4 km 0.1 km
Sving venstre i Valbergsveien for å bli på VegSenterlinje 790.6 km 5.3 km
Sving venstre i Valbergsveien for å bli på VegSenterlinje 795.8 km 1.8 km
Sving venstre i Valbergsveien for å bli på VegSenterlinje 797.6 km 17.8 km
Sving skarpt venstre i Valbergsveien for å bli på VegSenterlinje 815.4 km 0.1 km
Sving venstre i Valbergsveien for å bli på VegSenterlinje 815.5 km 10.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 826.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 826.2 km 8.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 834.3 km 7.3 km
Sving venstre på Misværveien 841.6 km 1.8 km
Sving høyre i Henningsværveien for å bli på VegSenterlinje 843.3 km 7.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 850.6 km 6.9 km
Sving høyre på Ørsnesveien 857.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 857.5 km 1.1 km
Sving skarpt venstre på Våganveien 858.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Våganveien 858.6 km 0.5 km
Sving høyre på Ørsvågveien 859.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 859.1 km 3.5 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 862.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Våganveien for å bli på VegSenterlinje 862.7 km 0.9 km
Sving høyre i Svolværveien for å bli på VegSenterlinje 863.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 863.6 km 2.0 km
Sving høyre på Ørnveien 865.6 km 0.0 km
Sving venstre på Svolværveien 865.6 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 866.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 866.0 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 866.9 km 1.2 km
Sving venstre på Moltebærholmen 868.1 km 0.0 km
Sving høyre på Svolværveien 868.1 km 14.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 882.2 km 1.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 883.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 883.6 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 883.6 km 10.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 893.8 km 5.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 899.6 km 29.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 929.1 km 7.9 km
Sving skarpt venstre i Strandgata for å bli på VegSenterlinje 937.0 km 0.0 km
Sving høyre i Sjøgata for å bli på VegSenterlinje 937.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Coldevins gate for å bli på VegSenterlinje 937.3 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 937.4 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 937.4 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 937.4 km 1.3 km
Sving høyre i Haugveien for å bli på VegSenterlinje 938.7 km 0.0 km
Sving høyre i Haugveien for å bli på VegSenterlinje 938.8 km 2.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 941.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 941.3 km 19.8 km
Sving høyre i Bergvikveien for å bli på VegSenterlinje 961.1 km 2.1 km
Retning venstre i Markedsgata for å bli på Havnegata 963.1 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Ranværingsgata 963.5 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 963.5 km 0.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 964.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 964.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 964.2 km 0.9 km
Sving venstre i Svaneveien for å bli på VegSenterlinje 965.1 km 0.5 km
Sving venstre i Måkeveien for å bli på VegSenterlinje 965.7 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 966.1 km 2.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 968.9 km 1.6 km
Sving skarpt høyre i Bitterstadveien for å bli på VegSenterlinje 970.4 km 0.0 km
Sving høyre i Bitterstadveien for å bli på VegSenterlinje 970.5 km 43.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,014.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,014.3 km 14.6 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 1,029.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,029.2 km 7.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,036.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,036.4 km 1.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,037.4 km 0.3 km
Sving venstre i Støveien for å bli på VegSenterlinje 1,037.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,037.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,037.8 km 0.0 km
Sving venstre i Støveien for å bli på VegSenterlinje 1,037.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,038.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,038.1 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,039.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,039.0 km 4.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,043.0 km 2.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,045.5 km 1.3 km
Retning venstre på Traktorveg 1,046.9 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,047.5 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,048.5 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,049.6 km 4.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,053.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,053.6 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,053.8 km 23.5 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,077.3 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,078.4 km 0.0 km
Sving høyre i Støveien for å bli på VegSenterlinje 1,078.4 km 0.3 km
Sving venstre på Fortau 1,078.7 km 1.0 km
Sving venstre på Alsvågveien 1,079.7 km 6.4 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1,086.1 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,086.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,086.6 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,086.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,086.7 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,086.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,086.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,086.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,087.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,087.1 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,087.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,087.6 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,087.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,087.9 km 3.4 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,091.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 1,091.3 km 9.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,101.0 km 6.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,107.8 km 5.2 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,113.0 km 1.2 km
Sving venstre på Traktorveg 1,114.2 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,114.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,114.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,114.3 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,114.3 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,115.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,115.5 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,115.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,115.8 km 1.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,117.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,117.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,117.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,117.4 km 4.9 km
Sving høyre på Nedre Selnes vei 1,122.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Nedre Selnes vei 1,122.3 km 0.2 km
Sving venstre i Nedre Selnes vei for å bli på VegSenterlinje 1,122.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,122.5 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,122.6 km 0.0 km
Sving høyre på Vesterålsgata 1,122.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Vesterålsgata 1,122.7 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,123.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,123.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,123.9 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,124.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,124.2 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1,124.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,124.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,124.3 km 1.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,125.3 km 5.0 km
Sving venstre i Lilandveien for å bli på VegSenterlinje 1,130.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Lilandveien for å bli på VegSenterlinje 1,130.6 km 1.8 km
Sving høyre i Lilandveien for å bli på VegSenterlinje 1,132.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,132.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,132.4 km 0.0 km
Sving høyre i Lilandveien for å bli på VegSenterlinje 1,132.4 km 4.0 km
Sving skarpt høyre i Lilandveien for å bli på VegSenterlinje 1,136.4 km 20.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,156.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,157.0 km 17.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,174.4 km 22.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,196.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,196.9 km 0.5 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,197.4 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,198.1 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,198.4 km 3.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,201.5 km 15.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,217.2 km 3.6 km
Sving skarpt venstre i Laksebakkveien for å bli på VegSenterlinje 1,220.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Laksebakkveien for å bli på VegSenterlinje 1,221.1 km 2.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,224.0 km 2.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,226.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,226.4 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,227.7 km 3.3 km
Sving skarpt venstre i Kong Hans gate for å bli på Kjørebane 1,231.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,231.1 km 1.1 km
Sving venstre i Prinsensgate for å bli på VegSenterlinje 1,232.2 km 0.1 km
Sving høyre i Sjøgata for å bli på VegSenterlinje 1,232.2 km 0.1 km
Sving venstre i Salbergs gate for å bli på VegSenterlinje 1,232.3 km 0.0 km
Sving høyre i Hamnegata for å bli på VegSenterlinje 1,232.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Hamnegata for å bli på VegSenterlinje 1,232.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,232.9 km 36.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,269.5 km 22.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,291.6 km 16.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,307.8 km 10.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,318.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,318.3 km 3.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,321.5 km 10.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,332.3 km 14.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,346.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,346.7 km 1.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,348.3 km 12.5 km
Sving venstre i Salvegen for å bli på VegSenterlinje 1,360.8 km 14.7 km
Sving høyre i Sjøtunvegen for å bli på VegSenterlinje 1,375.5 km 0.3 km
Sving høyre i Sjøtunvegen for å bli på VegSenterlinje 1,375.8 km 9.9 km
Retning høyre i Vasstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,385.7 km 14.9 km
Sving høyre i Fjordvegen for å bli på VegSenterlinje 1,400.6 km 5.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,405.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,405.9 km 1.8 km
Retning venstre på Fortau 1,407.7 km 2.0 km
Sving høyre på Kjørebane 1,409.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Kjørebane 1,409.8 km 0.6 km
Sving skarpt venstre i VegSenterlinje for å bli på Kjørebane 1,410.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,410.4 km 0.6 km
Retning høyre på Kjørebane 1,411.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,412.1 km 0.3 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,412.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,412.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Kjørebane 1,412.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Kjørebane 1,412.5 km 0.4 km
Sving høyre på Kjørebane 1,412.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Langnesvegen 1,412.9 km 3.0 km
Sving venstre i Grønnegata for å bli på VegSenterlinje 1,415.8 km 0.0 km
Sving høyre i Rektor Steens gate for å bli på VegSenterlinje 1,415.9 km 0.2 km
Sving venstre på Skippergata 1,416.0 km 0.0 km
Retning høyre på Fr Nansens plass 1,416.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,416.1 km 1.2 km
Sving høyre på Bruvegen 1,417.2 km 0.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,417.8 km 0.0 km
Sving venstre på Solstrandvegen 1,417.9 km 0.5 km
Sving skarpt venstre i Solstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,418.3 km 0.5 km
Sving skarpt venstre i Solstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,418.8 km 1.0 km
Sving venstre i Solstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,419.8 km 1.1 km
Sving skarpt venstre i Solstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,420.9 km 0.1 km
Sving venstre i Solstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,421.0 km 1.4 km
Sving skarpt venstre i Solstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,422.4 km 0.1 km
Sving venstre i Solstrandvegen for å bli på VegSenterlinje 1,422.5 km 0.4 km
Sving venstre på Solstrandvegen 1,422.9 km 2.1 km
Sving skarpt venstre på Innlandsvegen 1,424.9 km 1.2 km
Sving skarpt høyre i Innlandsvegen for å bli på VegSenterlinje 1,426.2 km 0.1 km
Sving høyre i Innlandsvegen for å bli på VegSenterlinje 1,426.3 km 3.9 km
Retning venstre på Traktorveg 1,430.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Innlandsvegen 1,430.4 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,432.4 km 3.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,435.4 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,437.7 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,438.7 km 0.5 km
Sving skarpt venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 1,439.1 km 2.4 km
Sving skarpt høyre i Morenevegen for å bli på VegSenterlinje 1,441.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Morenevegen for å bli på VegSenterlinje 1,441.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Morenevegen for å bli på VegSenterlinje 1,441.8 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,442.4 km 6.6 km
Retning høyre på Traktorveg 1,449.1 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,449.3 km 1.9 km
Sving høyre på Traktorveg 1,451.2 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,451.2 km 5.8 km
Sving venstre på Traktorveg 1,457.0 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,457.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,457.3 km 1.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 1,458.6 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,458.7 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 1,458.8 km 2.1 km
Sving venstre på Traktorveg 1,460.9 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,461.9 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,461.9 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,462.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,462.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,462.3 km 11.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,473.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,473.9 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,474.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,474.1 km 14.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,488.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,488.2 km 3.7 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,491.9 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,492.0 km 1.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1,493.1 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 1,493.1 km 0.0 km
Fortsett Øst på VegSenterlinje 1,493.1 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Skoleveien 1,493.4 km 0.0 km
Sving høyre på Sollia 1,493.4 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,493.5 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,493.9 km 12.8 km
Retning venstre på Kjørebane 1,506.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,506.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Olderdalsvegen for å bli på VegSenterlinje 1,506.8 km 1.0 km
Retning høyre i Olderdalsvegen for å bli på VegSenterlinje 1,507.9 km 18.9 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,526.8 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,526.9 km 6.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,533.7 km 2.3 km
Sving høyre på Traktorveg 1,536.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,536.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,536.2 km 0.9 km
Sving høyre på Traktorveg 1,537.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,537.2 km 1.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,539.0 km 10.8 km
Sving skarpt høyre i Hovedvegen for å bli på VegSenterlinje 1,549.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,549.9 km 0.9 km
Retning venstre på Bjørklysvingen 1,550.8 km 0.8 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,551.5 km 2.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,554.5 km 2.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,557.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,557.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,557.0 km 4.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,561.2 km 6.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,567.4 km 2.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,569.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,569.5 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,570.7 km 34.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,605.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,605.5 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,606.2 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,606.8 km 1.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,608.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,608.5 km 0.8 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,609.3 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,610.7 km 2.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,613.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,613.5 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,614.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,614.3 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,614.5 km 1.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,616.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,616.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,616.2 km 1.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,617.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,617.7 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,619.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,619.5 km 14.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,634.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,634.3 km 5.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,639.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,639.6 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,639.8 km 3.6 km
Retning venstre på Traktorveg 1,643.4 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,644.4 km 3.1 km
Sving venstre i Langfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,647.5 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,647.5 km 1.0 km
Sving skarpt høyre på Skinnelvveien 1,648.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Skinnelvveien for å bli på VegSenterlinje 1,648.5 km 0.1 km
Retning høyre i Langfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,648.7 km 22.0 km
Sving skarpt venstre i Langfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,670.7 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 1,670.7 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,670.8 km 0.2 km
Retning venstre i Langfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,671.1 km 2.9 km
Sving skarpt venstre i Langfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,674.0 km 17.8 km
Sving høyre i E-6 Talvikbukta for å bli på VegSenterlinje 1,691.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i E-6 Talvikbukta for å bli på VegSenterlinje 1,691.9 km 5.2 km
Sving venstre i Kråknesveien for å bli på VegSenterlinje 1,697.1 km 0.1 km
Retning venstre i Kråknesveien for å bli på VegSenterlinje 1,697.2 km 14.7 km
Sving høyre i Kåfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,711.8 km 0.2 km
Sving høyre i Kåfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,712.1 km 13.1 km
Retning høyre på Skogstadveien 1,725.2 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,725.2 km 1.7 km
Sving skarpt venstre på Gakoriveien 1,726.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Altaveien 1,726.9 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,727.0 km 0.0 km
Retning høyre på Kautokeinoveien 1,727.0 km 2.3 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,729.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Kautokeinoveien 1,729.7 km 0.8 km
Retning venstre på Kjørebane 1,730.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Kjørebane 1,730.5 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,730.7 km 0.0 km
Sving venstre i Kautokeinoveien for å bli på VegSenterlinje 1,730.7 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Kautokeinoveien for å bli på VegSenterlinje 1,730.9 km 0.1 km
Sving høyre i Kautokeinoveien for å bli på VegSenterlinje 1,731.0 km 7.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,738.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,738.0 km 2.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,740.3 km 54.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,795.1 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,795.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,795.6 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1,795.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 1,795.9 km 0.0 km
Fortsett Sørvest på VegSenterlinje 1,795.9 km 3.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,799.1 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,799.7 km 26.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,826.6 km 42.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,868.6 km 54.6 km
Sving skarpt venstre i Avjovargeaidnu for å bli på VegSenterlinje 1,923.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,923.1 km 1.6 km
Sving skarpt venstre på Mari Boine Geaidnu 1,924.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Leavnnjageaidnu 1,924.7 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Leavnnjageaidnu 1,925.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Leavnnjageaidnu for å bli på VegSenterlinje 1,925.5 km 20.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,946.2 km 4.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,950.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,950.6 km 17.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,968.4 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,968.8 km 5.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,974.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,974.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,974.9 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,975.4 km 1.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,976.6 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,977.4 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,978.0 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,979.0 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,979.5 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,980.3 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,980.5 km 2.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,983.1 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,983.9 km 9.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,993.6 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,994.3 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,994.5 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,995.3 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,996.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,996.2 km 1.9 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,998.1 km 0.1 km
Sving høyre i Meieriveien for å bli på VegSenterlinje 1,998.2 km 0.6 km
Retning høyre på Kjørebane 1,998.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,998.8 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,999.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,999.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,000.1 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,000.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,000.7 km 28.4 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 2,029.1 km 11.9 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,041.0 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,041.3 km 1.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,042.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 2,042.7 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,042.9 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 2,043.0 km 1.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,044.5 km 2.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,047.0 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,048.0 km 11.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,059.9 km 5.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,065.3 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,066.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,066.1 km 1.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,067.9 km 4.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,071.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,072.1 km 38.0 km
Sving høyre på Traktorveg 2,110.1 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,110.5 km 5.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,115.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,115.6 km 8.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,123.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,123.8 km 32.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,156.8 km 9.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,166.5 km 13.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,179.8 km 13.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,192.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,192.9 km 2.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,195.1 km 2.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,197.6 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,197.8 km 5.4 km
Sving høyre på Traktorveg 2,203.2 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,203.4 km 1.8 km
Sving høyre på Traktorveg 2,205.2 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,205.2 km 2.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,207.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,207.4 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,208.5 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,208.5 km 0.9 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,209.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,209.7 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,210.3 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,212.6 km 0.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,213.0 km 2.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,215.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,215.2 km 1.4 km
Retning venstre på Kjørebane 2,216.6 km 6.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,223.4 km 0.1 km
Retning høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 2,223.5 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,224.1 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2,224.1 km 2.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,226.2 km 3.7 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,229.9 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,230.0 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,230.0 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 2,230.0 km 7.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,237.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,237.1 km 6.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,243.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,243.5 km 1.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,244.8 km 13.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,257.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,257.9 km 6.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,264.1 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,264.9 km 4.6 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 2,269.4 km 15.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,285.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,285.3 km 1.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,286.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,286.9 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,287.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,287.5 km 2.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,290.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,290.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,290.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,290.6 km 17.7 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,308.3 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,308.3 km 2.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,310.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,310.8 km 0.9 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2,311.7 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,312.2 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,312.5 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,313.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,313.1 km 3.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,316.5 km 6.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,322.8 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,323.7 km 5.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,329.4 km 12.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,341.3 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,342.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,342.5 km 3.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,345.8 km 4.2 km
Sving venstre i Reinsdyrsveien for å bli på VegSenterlinje 2,350.0 km 0.1 km
Sving høyre i Vigørveien for å bli på VegSenterlinje 2,350.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Vigørveien for å bli på VegSenterlinje 2,350.2 km 1.7 km
Sving høyre i Hessengveien for å bli på VegSenterlinje 2,351.9 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,352.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,352.5 km 2.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,355.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,355.5 km --
Innsenderen: sykkeloppplevelser
URL: http://www.sirasverden.no/
Starter i: Moa, Nord-Trøndelag, NO
Lengde: 2,355.6 kilometer
Høydeprofil: + 36595 / - 36454 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling