<<

Dørdalsrunden

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
17.7
KM
STIGNING
491
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Topp stitur som kan med fordel kjøres begge veier.
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.0 km
Fortsett på Sti 0.0 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 0.9 km 1.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2.0 km 0.0 km
Fortsett Øst på Sti 2.0 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2.4 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2.4 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på Sti 2.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 2.5 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2.6 km 0.0 km
Fortsett Øst på Sti 2.6 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2.8 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2.8 km 0.0 km
Fortsett Øst på Sti 2.8 km 7.3 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 10.2 km 1.0 km
Sving skarpt høyre i Peer Gyntvegen for å bli på VegSenterlinje 11.2 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 11.3 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 12.1 km 1.7 km
Sving høyre på Gardtjønnlivegen 13.7 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på Sti 14.7 km 1.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 16.3 km 1.4 km
Sving skarpt venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 17.7 km --
Innsenderen: Skeikampen
URL: http://www.skeikampen.no/
Starter i: Dørdalssætra, Oppland, NO
Lengde: 17.7 kilometer
Høydeprofil: + 491 / - 492 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Umerket sti / skiløype
Egnet for: Terrengsykling