<<

SkiLøpet 10K (2017)

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
SkiLøpet 10K 2017 har igjen flyttet startområdet tilbake foran Skeidarbygget. Løypa går for det meste på asfalt, med innslag av gruset skogsvei og et lite stiparti. En hyggelig mil gjennom boligstrøk, skog og sentrumsområder.
10K løypen er kontrollmålt av Kondis.
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 0.2 km 0.9 km
Sving venstre i Gamleveien for å bli på VegSenterlinje 1.1 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 1.2 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1.2 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på VegSenterlinje 1.3 km 0.1 km
Sving høyre i Finstadveien for å bli på VegSenterlinje 1.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 1.3 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 1.3 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1.4 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 1.4 km 0.0 km
Fortsett Vest på Lilleteigen 1.4 km 0.3 km
Retning venstre på Margretes vei 1.7 km 0.0 km
Retning høyre på Amunds vei 1.7 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 1.9 km 0.0 km
Fortsett Nordvest på Amunds vei 1.9 km 0.2 km
Sving høyre på Tamburveien 2.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Tamburveien 2.1 km 0.0 km
Sving venstre i Bodils vei for å bli på Tamburveien 2.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2.1 km 1.0 km
Sving venstre i Nygårdsåsen for å bli på GangSykkelveg 3.1 km 0.1 km
Sving venstre på Nygårdsveien 3.3 km 2.3 km
Sving høyre i Finstadveien for å bli på VegSenterlinje 5.5 km 0.0 km
Sving venstre i Finstadsvingen for å bli på VegSenterlinje 5.6 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 5.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 5.6 km 0.0 km
Fortsett Øst på VegSenterlinje 5.6 km 0.1 km
Sving høyre i Finstadveien for å bli på VegSenterlinje 5.7 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 5.8 km 0.6 km
Ta til venstre for å holde deg på Markveien 6.4 km 0.1 km
Hold til høyre for å holde deg på Markveien 6.5 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 7.2 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 7.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 7.2 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 7.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Gamle Åsvei 7.5 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 8.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Kjeppestadveien 8.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 8.1 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 8.2 km 0.0 km
Retning høyre på Skorhaugveien 8.3 km 0.6 km
Sving venstre på Løkkåsveien 8.8 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Idrettsveien 9.6 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 9.9 km --
Innsenderen: Stig L
URL: http://www.lommekjent.no/ro...
Starter i: Ski, Akershus, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfaltert vei
Egnet for: Løpe